Als een kind regelmatig gebruikt

Sommige kinderen gebruiken regelmatig drugs. Een deel van hen raakt in de problemen. Maar een ander deel functioneert prima en raakt niet afhankelijk van de drug. Toch vinden de meeste ouders het niet prettig dat hun kind gebruikt. Vaak helpt verbieden niet meer. Wat kun je dan doen?

Houd contact met je kind

 • Over alcohol en drugs praten met je kinderen lukt niet als je geen goed contact met hen hebt.
 • Praat over allerlei zaken die belangrijk voor je kind zijn. Toon belangstelling voor grote en kleine gebeurtenissen in hun leven. Probeer te voorkomen dat je door je bezorgdheid alleen nog maar over drugs praat.
 • Wanneer je kinderen ouder worden en minder vaak thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze doen, hoe zo’n avond er uit zien en hoe ze thuis komen.
 • Beloon positief gedrag. (aan afspraken houden, goede inzet op school, helpen van anderen in het gezin of daarbuiten)
 • Zorg ervoor dat je kind je in vertrouwen durft te nemen als het toch afhankelijk van drugs dreigt te raken.
 • Spreek je kind er op aan als je het idee hebt dat het meer of andere middelen is gaan gebruiken.  Of als je het gevoel hebt dat het afhankelijk van het middel dreigt te raken.

Informeer jezelf

 • Zoek naar informatie over drugs. Dat kun je ook samen met je kind doen.
 • Lees over de drug die je kind gebruikt.
 • Bezoek de ouderavond over drugs als de school van je kind die organiseert (of vraag, bijvoorbeeld via de ouderraad, of zoiets georganiseerd kan worden).

Stel grenzen

 • Als een kind al regelmatig gebruikt, heeft verbieden in de meeste gevallen geen zin meer. Maar wat als je kind nog heel jong is, of kwetsbaar lijkt voor verslaving? Soms kan duidelijke grenzen stellen nog wel werken. Laat je ondersteunen door een instelling voor verslavingszorg of vraag advies bij de Drugs Infolijn.
 • Ook als ze ouder zijn hebben kinderen behoefte aan grenzen. Als je niet kunt voorkomen dat ze gebruiken, maak dan afspraken over het gebruik. Bijvoorbeeld: geen alcohol en drugs buiten het weekend. Kijk of je samen tot afspraken kunt komen; als een kind heeft meegedacht over een afspraak, zal het zich er waarschijnlijk beter aan houden.
 • Het overschrijden van grenzen hoort bij de leeftijd; kinderen proberen uit hoever ze kunnen gaan. Juist dan is duidelijkheid van jouw kant belangrijk.
 • Bespreek met andere ouders welke regels zij hanteren. Kijk of jullie gezamenlijk iets af kunnen spreken.
 • De school van je kind hanteert ook regels, door bijvoorbeeld afspraken te maken als de klas op werkweek gaat en door een reglement voor schoolfeesten te maken. Steun de school hierin.
 • Regelmatig gebruik heeft natuurlijk risico’s. Je kunt proberen om met je kind te kijken hoe het de risico’s beperkt kan houden en kan voorkomen dat het afhankelijk van het middel raakt.
 • Sta niet toe dat je kind door zijn drugsgebruik andere afspraken negeert of zijn beloften niet nakomt. Bijvoorbeeld afspraken over taken in huis, de tijd waarop het thuis komt en het meedoen met dingen die jullie als gezin samen doen.
 • Geef je kind geen geld als hij zijn geld aan drugs of alcohol heeft uitgegeven en daardoor in geldnood raakt.
 • Sta niet toe dat je kind onder invloed aan het verkeer deelneemt of op andere manieren de wet overtreedt of overlast veroorzaakt.
 • Wees kritisch over je eigen gedrag: als je zelf niet goed met alcohol of drugs omgaat, wordt dat voor een kind ook moeilijker.