Drank & drugs

Welke diensten leveren wij?

Drank & Drugs informatie en ondersteuning bij activiteiten  en meer….

IS BHV veplicht?

Ja, dat is verplicht. Dit blijkt uit hoofdstuk 3, artikel 15 van de arbeidsomstandighedenwet.
Hier staat het volgende te lezen:

  1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
    · Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    · Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    · Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Voor het hele verhaal download de brochure hiernaast!

De kosten van de BHV cursus hangen af van het aantal deelnemers en de locatie.

Neem hiervoor contact met ons op.

Wat zijn onze beweegredenen?

Drank & Drugs maken deel uit van onze dagelijkse realiteit, het is er en het gaat niet meer weg. Om te voorkomen dat het gebruik ervan leidt tot problemen, vinden wij van Firstaiddd dat goede en objectieve informatie heel erg belangrijk is, kennis is macht!

Ken de (bij)werking van een drug

Als je weet hoe je reageert is een keuze of je het wil gebruiken in ieder geval een bewuste keuze.

Weet hoe verslavend een drug kan zijn!

Het blijft vaak niet bij proberen, sommige drugs zijn meteen verslavend. Weet welke dit zijn en realiseer je dit.

Ken de maatschappelijke gevolgen

Regelmatig drugs gebruiken, of verslaafd zijn heeft grote gevolgen! Ook financieel, denk vooraf na of dit is wat je wil.

8

Objectieve informatie is alles: Kennis is macht!

Uw feedback is belangrijk en we proberen uw opmerkingen en aanbevelingen altijd mee te nemen in onze toekomstige trajecten. Samen maken we de programma’s dus steeds beter en vollediger. Dank hiervoor!

Neem contact met ons op!