VAPEN

Stimulerend

Tijd van de roes

1,5

Uur (gemiddeld)
Afhankelijk van man of vrouw
en lichaamsgewicht

Kans op verslaving (bij gebruik)

75-95

in procenten
(gemiddeld) is afhankelijk per
persoon.

Kosten per dosis
(per consumptie)

€ 2,50

afhankelijk van het gekozen
drankje nemen de kosten toe

  1.    Wat is vapen?

Met een E-sigaret, ook wel vape of vaper genoemd, inhaleer je een damp. In deze damp zitten allerlei bekende maar ook onbekende chemische stoffen. De belangrijkste, en bekendste, stof in E-sigaretten is nicotine. Nicotine is zeer verslavend, meer dan alcohol, hasj, cocaïne of heroïne. Daarnaast voegen fabrikanten allerlei chemische smaakjes toe om het extra lekker te maken. Die smaakjes, zoals vruchten, koffie, suikerproducten, kruiden, zijn niet verslavend maar bedoeld om het product nog aantrekkelijker te maken. E-sigaretten verbranden dus geen tabak.

  1.    Is vapen slecht voor je?

Ja. Het inademen bij vapen  kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en  een verhoogde kans op kanker. Mensen die vapen lopen het risico op een nieuwe longziekte: EVALI. Dat staat voor ‘E-cigarette or vaping use-associated lung injury’, ofwel longziekte veroorzaakt door E-sigaret of vapen. Deze longziekte kenmerkt zich door hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, misselijkheid, braken of diarree en koorts en kan uiteindelijk resulteren in serieuze longschade. Dit kan komen door de vaak  hogere concentraties nicotine in de E-sigaret dan in de gewone sigaret. Van een paar keer vapen kun je niet ziek worden. Maar je kunt er wel verslaafd aan raken.

  1.    Wat is het verschil met roken?

E-sigaretten produceren geen teer of roet. Bij zowel gewone als E-sigaretten worden wel allerlei chemische stoffen toegevoegd. Zowel E-sigaretten als gewone sigaretten geven overlast en irritatie bij omstanders die passief meeroken. Met een “rookvrije omgeving” wordt ook dampvrije omgeving bedoeld.*

  1.    Wat zit er in een E-sigaret?

De schadelijke stoffen in E-sigaretten zijn onder meer nicotine, propyleenglycol, glycerol, aldehyden, nitrosamines en metalen. Nicotine is zoals bekend heel verslavend. Hierdoor zijn gebruikers geneigd steeds hogere concentraties nicotine te gebruiken, waardoor de mate van verslaving alleen maar toeneemt. Het is vaak niet bekend wat er allemaal nog meer in zit. Er zijn E-sigaretten verkrijgbaar met tientallen verschillende toevoegingen. Daar is weinig zicht op.

  1.    Is vapen verslavend?

Vapen is minstens zo verslavend als het gewone roken. Dat komt door de nicotine. Zo zien (kinder)longartsen dat fabrikanten steeds nieuwe smaken ontwikkelen en dat trekt natuurlijk ook nieuwe ‘vapers’. En hoe jonger je begint met vapen hoe makkelijker het is om langdurig verslaafd te raken. En vanuit het vapen is het ook makkelijker om over te stappen naar traditioneel roken.
Mensen die verslaafd raken aan nicotine, komen daar moeilijk van af.