Rohypnol

Verdovend

Tijd van de roes (per dosis)

4 – 6

Uur (gemiddeld)
Afhankelijk van man of vrouw
en lichaamsgewicht

Kans op verslaving (bij gebruik)

40

in procenten
(gemiddeld) is afhankelijk per
persoon.

Kosten per dosis
(per consumptie)

€ 50

afhankelijk van de gekozen
hoeveelheid nemen de kosten toe

Rohypnol: wat moet je weten

Rohypnol® is de merknaam van een sterk slaapmiddel met de werkzame stof flunitrazepam. Als slaapmiddel wordt het middel vrijwel niet meer voorgeschreven. Rohypnol werd door druggebruikers ook wel gebruikt als drug. Flunitrazepam werd voorgeschreven voor ernstige slaapstoornissen die het normale functioneren verstoren of waaronder geleden wordt. Op dit moment wordt het slechts in uitzonderingsgevallen voorgeschreven. Vanwege de bijwerkingen wordt altijd de voorkeur gegeven aan andere slaapmiddelen.

Effecten

Het effect van flunitrazepam voel je al na 10-20 minuten. Door de zeer verdovende werking verslappen je spieren, vermindert je angst en krijg je een ontspannen gevoel. Dit komt doordat de overdracht van prikkels in je hersenen afnemen. Daarom wordt dit net zoals GHB gebruikt als ‘rapedrug’.

Risico’s

De bijwerkingen van Rohypnol zijn: slaperigheid, spierzwakte, duizeligheid, verwarring, moeheid en dubbelzien. Flunitrazepam kan in combinatie met alcohol of drugs levensgevaarlijk zijn, en tot zelfoverschatting, agressie, ontremming, totaal geheugenverlies en tot overdosis leiden. Sommige psychiaters menen dat bepaalde geweldsdelicten aan misbruik van dit middel te wijten waren.

Verslavend

Rohypnol is geestelijk en lichamelijk verslavend. Wanneer je wilt stoppen kun je last krijgen van afkickverschijnselen zoals hoofdpijn, spierpijn, verwardheid, hallucinaties en krampen. Momenteel wordt Rohypnol alleen voorgeschreven bij uitzonderingsgevallen. Maar vanwege de bijwerkingen schrijven de dokters liever een ander slaapmiddel voor.

De wet

Het middel valt onder de Opiumwet. Voor artsen en apothekers betekent dit dat er veel administratieve handelingen aan het voorschrijven zijn verbonden en er een strenge controle is.