Lachgas (N2O)

Verdovend

Tijd van de roes (per dosis)

5

Minuten (gemiddeld)
Afhankelijk van man of vrouw
en lichaamsgewicht

Kans op verslaving (bij gebruik)

10

in procenten
(gemiddeld) is afhankelijk per
persoon.

Kosten per dosis
(per consumptie)

€ 3

afhankelijk van de gekozen
hoeveelheid nemen de kosten toe

Lachgas: wat je moet weten

Lachgas is een kleur- en geurloos gas en de werkzame stof is di-stikstofmonoxide (N2O). Het is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) of in grote lachgastankjes. Het gas wordt in de ballon gespoten. De gebruiker ademt in en uit in de ballon.

Lachgas wordt als narcosemiddel gebruikt in het ziekenhuis of als kortdurende pijnstiller door tandartsen en in ambulances. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en gemengd met zuurstof. Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten.

Lachgas in ballonnen valt (nu nog) onder de Warenwet, maar er is een wetgeving in de maak om recreatief gebruik te verbieden.

Effecten

Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, sterke roes.

De effecten treden vrijwel meteen op: het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, het lijkt een beetje op dronkenschap. Het inademen van lachgas geeft een korte roes die ongeveer 1 tot 5 minuten duurt. De gebruiker wordt licht in zijn hoofd, voelt minder pijn en de spieren ontspannen. Beeld en geluid kunnen anders binnenkomen. De gebruiker kan zelfs dingen zien of horen die er helemaal niet zijn. Dat noemen we hallucinaties.

Risico’s

Het risico van lachgasgebruik voor de gezondheid van een individu is niet heel groot. Bij recreatief gebruik zijn de risico’s beperkt. Als iemand veel en vaak lachgas gebruikt kan er een vitamine B12 tekort optreden. Een vitamine B12 tekort kan leiden tot tot veel soorten klachten zoals zenuwschade en uitval- of verlammingsverschijnselen. Meestal is deze schade behandelbaar met vitaminesuplementen en fysiotherapie. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het toedienen van extra vitamine B12 tijdens gebruik het risico op een tekort verkleint. Jonge en onervaren gebruikers en mensen met een laag vitamine B12-niveau, zoals vegetariërs, zijn gevoeliger voor schadelijke effecten.

Sommige gebruikers merken dat ze moeilijk kunnen stoppen met lachgas.  Zij voelen een sterke drang om meer en opnieuw te gebruiken. Dit zijn signalen dat gebruikers verslaafd kunnen raken aan lachgas. Tot slot worden er meerdere keren per jaar meldingen gemaakt van acute neurologische schade na intensief lachgasgebruik. Ook spraken Brandwondencentra van ernstige vrieswonden. Gebruikers die ballonnen vullen met een grote lachgastank, klemden die tussen de benen en kregen door onoplettendheid levenslange littekens door bevriezingsletsel.

De wet

Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. Lachgas valt (nu nog) onder de Warenwet. Dat betekent dat de verkoper van lachgas aan de verplichtingen van de Warenwet dient te voldoen. Voorheen was verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik van lachgas via de Geneesmiddelenwet verboden.

Staatssecretaris Blokhuis werkt momenteel aan een verbod op lachgas in 2021.

Verkeer

Als mensen lachgas gebruiken in het verkeer kan dat heel gevaarlijk zijn. Lachgas verstoort de waarneming en het coördinatievermogen. Als je onder invloed bent van lachgas kan je dus niet meer veilig een voertuig besturen.

Prijs

Ballonnen met lachgas worden op feesten en in de horeca verkocht voor 2 – 3 euro per stuk. In winkels is lachgas in patronen voor slagroomspuiten te koop. De lachgaspatronen kosten tussen 0,30 en 0,60 euro per patroon.